Kontakt

Napisz do nas


  Dystrybutor

  LOGO CSI

   

   

  Adres: ul. Jasnogórska 69, 31-358 Kraków

  Telefon: +48 (12)323 62 00

  Mail: [email protected]

  CSI S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Sosnowieckiej 89, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Sródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS : 0000763119 ; NIP : 677-237-15-15 ; REGON : 122668976 ; BDO: 000003766 o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 14.05.2019 r. wynosi 250 002,00 złotych.


  Godziny otwarcia biura

  poniedziałek – piątek od 8:00 do 16:00

  sobota – niedziela – zamknięte