Dostawa i zwroty

Dostawa, zwroty i reklamacje

1. ZWROTY

1.1 Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

1.2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony Tutaj. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

1.3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Klienta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

1.4. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

1.5. Klient ma obowiązek zwrócić Towar wraz z dowodem zakupu (np. paragon) Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem tego terminu na adres Sprzedawcy z sugerowanym dopiskiem „ZWROT”:

 

CSI

UL. Jasnogórska 69

31-358 Kraków

Tel. 12 323 62 00

 

1.6. W wypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

1.7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

2. REKLAMACJE

2.1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub w formie elektronicznej na adres mailowy : [email protected]

2.2. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

2.3. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres [email protected]. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

2.4. Przy zgłoszeniu reklamacyjnym klient powinien podać następujące dane:

a) Informację, jaki produkt jest zgłoszony do reklamacji

b) Opis wady produktu, którego dotyczy zgłoszenie reklamacyjne

c) Skan dokumentu zakupu, potwierdzający nabycie produktu oraz okres gwarancyjny

d) Dane reklamującego ( imię, nazwisko, adres korespondencyjny, nr telefonu )

 

3. KOSZT I CZAS DOSTAWY

a) Przesyłka kurierska UPS : 1-3 dni robocze, 15,50 PLN*

b) Przesyłka kurierska pobraniowa UPS : 1-3 dni robocze, 15,50 PLN*

c) Odbiór osobisty: darmowe

d) Przesyłki zagraniczne realizujemy po wcześniejszym uzgodnieniu

* Koszt wysyłki obowiązuje od 11.10.2018 r.